Systeemintegratie

Wie houdt het overzicht bij de implementatie van complexe duurzame energiesystemen? Wie zorgt ervoor dat uw systeem voor elektriciteitsopslag optimaal is afgestemd op uw opwekcapaciteit en het meest geschikte power conversie systeem en bijbehorende regeltechniek implementeert? Wie vertaalt uw projectidee in specificaties waarop potentiƫle leveranciers hun (deel)ontwerp en/of offerte kunnen baseren? Hoe richt u alle ICT-voorzieningen passend in en wie zorgt voor op maat gemaakte software? Wie controleert of de thermische balans van uw zonthermieproject of biogasproject met digestaatverwerking juist is berekend door de leverancier(s)? Wij zorgen voor overzicht, regie en heldere communicatie over alle onderdelen en alle verbindende elementen van een duurzaam energiesysteem.

Bij de realisatie van projecten leveren wij ook ondersteunende technische diensten, zoals de uitvoering van elektrotechnische controles en analyses, onwikkeling van software en de levering van technische deeloplossingen waar die in de markt nog ontbreken of alleen realiseerbaar zijn met hoge transactiekosten. Hiervoor beschikken wij over eigen meetfaciliteiten en werken samen met diverse specialisten en toeleveranciers.