Onderzoek

Tot ons palet van onderzoeksactiviteiten op het terrein van duurzame energie, elektriciteitsopslag en energiemanagement behoren haarbaarheidsstudies, technische en technisch-economische evaluaties, concept-studies en studies op basis van mathematische of statistische modellen.