Conceptueel ontwerp

Op basis van technische expertise en financieel-economische analyse ontwerpen wij systemen met het oog op maximaal rendement. Hier komt een interdisciplinaire aanpak het meest tot zijn recht. Belangrijk is dat het uiteindelijke ontwerp geen denk- en/of systeemfouten bevat, dat het technisch en economisch realistisch is en daarmee ook financierbaar. Bij biogasprojecten is hiervoor een kloppende en voldoende gedetailleerde massa- en energiebalans onmisbaar. Bij elektrische energieopslag spelen marktvariabelen en technische systeemgrenzen een grote rol. Tot slot is ieder ontwerp gebaat bij een helder verdienmodel en goed inzicht in de eigen marktpositie.