Conceptueel ontwerp

Op basis van technische expertise en financieel-economische analyse ontwerpen wij systemen met het oog op maximaal rendement. Naast gespecialiseerde kennis, passen wij in de breedte natuurwetenschappelijke beginselen toe en stellen leveranciers of projectpartners op de proef met een scherpe vraagstelling. Hier komt een interdisciplinaire aanpak het meest tot zijn recht. Belangrijk is dat het uiteindelijke ontwerp geen denk- en/of systeemfouten bevat, dat het technisch en economisch realistisch is en daarmee ook financierbaar. Bij biogasprojecten is hiervoor een kloppende en voldoende gedetailleerde massa- en energiebalans onmisbaar. Bij elektrische energieopslag spelen marktvariabelen en technische systeemgrenzen een grote rol. Tot slot is ieder ontwerp gebaat bij een helder verdienmodel en goed inzicht in de eigen marktpositie.